Tarieven

Onze tarieven
Wij houden van eenvoud en duidelijkheid. Daarom hanteren wij vaste tarieven.

Uw aangifte verzorgen wij voor € 60,- inclusief btw. Heeft u een fiscale partner? Dan verzorgen wij beide aangiften voor € 75,-.


Alle tarieven (incl. btw)

Toeslag bij aan- en/of verkoop woning       €   30,-

Toeslag bij vermogen en/of inkomen buitenland       €   35,-

Toeslag bij echtscheidingsaangifte                                   €   50,-

Aanvragen of wijzigen toeslag                                           €   30,-

Aanvragen of wijzigen voorlopige aanslag                      €   30,-

Aangifte emigratie (M-biljet)                                              € 275,-

Aangifte buitenland (C-biljet)                                             € 125,-

Aangifte overlijden (F-biljet)                                               € 125,-

Aangifte erfbelasting                                                           € 295,-

Voorrijkosten regio 1                                                           €   25,-

Voorrijkosten regio 2                                                           €   40,-

Voorrijkosten regio 3                                                           €   60,-

Uurtarief belastingadvies                                                    €   80,-

 

Regio 1

Regio 1 omvat de provincies Zuid-Holland en Utrecht. 

Regio 2

Regio 2 omvat de provincies Noord-Holland, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant. 

Regio 3

Regio 3 omvat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Limburg.

 

In een zeer uitzonderlijk geval is een aangifte dermate complex dat wij genoodzaakt zijn een toeslag op de genoemde tarieven in rekening te brengen. Als dat het geval is geven wij u vooraf aan wat de extra kosten zijn. U heeft dan de keuze om de aangifte door ons te laten verzorgen of om de opdracht in te trekken.


Voorwaarden
Om de aantrekkelijke tarieven te kunnen hanteren hebben wij een aantal voorwaarden:
- Er is sprake van een particuliere aangifte (geen winst in box 1 of BV in box 2)
- Gegevens voor de aangifte worden compleet aangeleverd
- De aangifte wordt ingediend na betaling van onze factuur